Մեր մասին

Մեր մասին

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ

Ինֆորմացիայի ազատության ավելի քան երկու տարիների ջանքերի և գործընկերների հետ ակտիվ համագործակցության շնորհիվ 2023 թվականի դեկտեմբերին ընդունվել են ՀՀ ապատեղեկատվության դեմ պայքարի 2024-2026 թթ. հայեցակարգն ու դրանից բխող գործողությունների ծրագիրը։ Փաստաթղթերը մշակել է Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը։
2023 թ. դեկտեմբերին «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցությունը, ԻԱԿ-ի՝ դատարան դիմելուց հետո, խնդրել է կնքել հաշտության համաձայնագիր և տրամադրել նախընտրական դրամահավաքի վերաբերյալ պահանջվող տեղեկությունները:
Վերաքննիչ դատարանն ամբողջությամբ բավարարել է ԻԱԿ-ի ռազմավարական նշանակության հայցն ընդդեմ 7 քաղաքապետարանի՝ պարտավորեցնելով պաշտոնական ինտերնետային կայքերում հրապարակել:

ԻԱԿ-ը Facebook-ում

ԻԱԿ-ը Youtube-ում

Հաջողության պատմություն 36. ՄԻՊ-ը հօգուտ ԻԱԿ-ի որոշում է կայացրել

ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանն իր որոշմամբ ճանաչել է Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի՝ տեղեկություն ստանալու իրավունքի խախտման փաստը Երևանի քաղաքապետարանի կողմից։

ԻԱԿ-ը Պաշտպանին էր դիմել՝ խնդրելով աջակցել տեղեկություն ստանալու խախտված իրավունքի վերականգնման հարցում: Երեք ամիս շարունակ օգոստոսից ի վեր ԻԱԿ-ը փորձում էր քաղաքապետարանից ստանալ տեղեկություններ համայնքի հողը զավթած և ապօրինի շահագործվող քարի արտադրամասի գործունեության մասին, և ուղարկված մի քանի հարցումներին ու անգամ բողոքին պատշաճ ընթացք չի տրվել Երևանի քաղաքապետարանի կողմից։

Պաշտպանն իր որոշմամբ արձանագրել է.

– Մարդու իրավունքների պաշտպանը սկզբունքային է համարում պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների՝ տեղեկություններ ստանալու հարցումների պատասխանների տրամադրման լրիվության, որակի, ժամկետների, մերժումների բնույթի ու առհասարակ, այդ հարցումների նկատմամբ հանրային մարմինների վերաբերմունքի հարցերը:

– Հանրային մարմինների կողմից նման գործելաոճի դրսևորումները գործնականում կարող են առաջ բերել տեղեկատվության ոչ ամբողջական տրամադրման կամ առհասարակ տեղեկությունների տրամադրման մերժումների շարունակականության ռիսկեր:

– Ուստի, յուրաքանչյուր պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմին պարտավոր է տեղեկություններ ստանալու վերաբերյալ հարցումներին վերաբերվել պատասխանատվությամբ, ապահովել դրանց ամբողջական և պատշաճ տրամադրումը, ինչն էլ իր հերթին կերաշխավորվի ՀՀ Սահմանադրությամբ, օրենքներով և միջազգային փաստաթղթերով ամրագրված տեղեկություններ ստանալու իրավունքի պատշաճ իրացումը:

– Ինչ վերաբերում է ապօրինի հօղօգտագործման հարցին, հարկ է վկայակոչել «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 59-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետը, որի համաձայն՝ հողօգտագործման բնագավառում քաղաքապետը կազմակերպում է ապօրինի հողօգտագործման կասեցման և վերացման ուղղությամբ վարչական շրջանի ղեկավարների կողմից կատարվող աշխատանքները:

– Այսպիսով, վերը նշված իրավական կարգավորումից հետևում է, որ Երևան քաղաքում ապօրինի հողօգտագործման կասեցումը և վերացումը Երևանի քաղաքապետի լիազորությունն է, ուստի նշվածի կապակցությամբ Շուշան Դոյդոյանի հարցման մեջ տեղ գտած հարցադրմանը պատասխանելը նույնպես Երևանի քաղաքապետարանի լիազորությունների շրջանակներում է:

– Պաշտպանն արձանագրում է, որ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն ՀԿ նախագահ Շուշան Դոյդոյանի հարցումներին պատշաճ և սպառիչ պատասխան չտրամադրելով՝ Երևանի քաղաքապետարանը խախտել է ՀՀ Սահմանադրությամբ, «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքով և միջազգային փաստաթղթերով ամրագրված տեղեկություններ ստանալու վերջինիս իրավունքը:

– Նույն որոշմամբ Պաշտպանն առաջարկել է Երևանի քաղաքապետարանին տվյալ որոշման շրջանակում քննարկված հարցադրումներին տրամադրել պատշաճ և ամբողջական տեղեկություններ։

 

ՄԻՊ որոշումը

 

Skip to content