Մեր մասին

Մեր մասին

Գլխավոր / Մեր մասին / Ընդհանուր տեղեկություն

Ընդհանուր տեղեկություն

«Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» հասարակական կազմակերպությունը հիմնադրվել է 2001 թ.-ի հուլիսի 1-ին Երևանում մի խումբ լրագրողների և իրավաբանների կողմից: ԻԱԿ-ի առաքելությունն է նպաստել տեղեկատվության ազատության մասին օրենսդրության կիրառմանը, ՀՀ կառավարման համակարգի թափանցիկությանն ու հրապարակայնությանը և այդ համակարգում քաղաքացիական հասարակության մասնակցության ապահովմանը:

ԻԱԿ-ի 2024 թվականի հիմնական նպատակներն են․

  • նպաստել Հայաստանում վերջերս մեկնարկած Իրական շահառուների թափանցիկության բարեփոխման իրականացմանը,
  • զարգացնել տեղեկատվական հասանելիությանը նպաստող ռազմավարությունն ու պրակտիկան,
  • աջակցել ապատեղեկատվության դեմ պայքարին ուղղված ռազմավարական քաղաքականության և դրան ուղղված փաստաթղթերի մշակման գոծընթացին,
  • ապահովել տեղեկատվության ինքնագնահատման գործիքների հասանելիություն պետական մարմինների համար,
  • խթանել դատական համակարգի ներքին և արտաքին հաղորդակցությունը,
  • պաշտպանել քաղաքացիական հասարակության և մեդիաների իրավունքները և շահերը տեղեկատվություն ստանալու իրավունքի իրացման գործընթացում:

ԻԱԿ-ի գործունեության հիմնական ուղղություններն են.

Կոռուպցիայի դեմ պայքար

2001թ.-ից մինչ օրս Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկատվության ազատության ոլորտի զարգացմանն ուղղված 60-ից ավել  ծրագիր է իրականացրել, ինչպես տեղական, այնպես էլ միջազգային խոշոր կազմակերպությունների հետ համագործակցությամբ: Բոլոր այդ ծրագրերի շրջանակում Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը, օգտագործելով տեղեկատվության ազատությունը որպես գործիք կոռուպցիայի հաղթահարման գործում, ակտիվորեն ներգրավված է կոռուպցիայի դեմ պայքարում:

ԻԱԿ-ն անդամակցում է ՄԱԿ-ի հակակոռուպցիոն կոնվեցիայի կոալիցիային:

2017 թ.-ին ընդգրկված է եղել ՀՀ կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդի անհատական կազմում

2019 թ.-ի հուլիսից ընդգրկված է  ՀՀ Հակակոռուպցիոն քաղաքականության խորհրդի կազմում:

Իրական շահառուների թափանցիկություն

2018 թվականից ԻԱԿ-ն ակտիվ դերակատարում է ստանձնել իրական շահառուների թափանցիկության գործընթացում՝ նախաձեռնելով հանրային խորհրդակցություններ և սերտորեն համագործակցել ՀՀ կառավարության հետ՝ ԲԿԳ հայաստանյան 4-րդ ազգային գործողությունների ծրագրում իրական շահառուների թափանցիկության վերաբերյալ նոր հանձնառություն ընդունելու ուղղությամբ: Ի կատարումն այս հանձնառության՝ ՀՀ ում ստեղծվել է բիզնեսի բոլոր ճյուղերի իրական շահառուների հանրային բաց ռեգիստր։ԻԱԿ-ը թեմատիկ ծրագրեր է իրականացնում՝ շարունակելով անընդհատ աշխատանքը բարեփոխման կայացման և դրա շրջանակում հիմնական դերակատարների ակտիվ մասնակցության ապահովման ուղղությամբ։

Ապատեղեկատվության դեմ պայքար

ԻԱԿ-ն աջակցում է ապատեղեկատվության դեմ պայքարին՝ ոլորտը կարգավորող ռազմավարական փաստաթղթերի մշակման և գործարկման միջոցով, ինչպես նաև տարբեր դերակատարների համար թիրախային ուսուցումներ կազմակերպելով և հանրային կարևոր ոլորտներին առնչվող տեղեկություններ, փաստաթղթեր ստանալով և հանրայնացնելով։ Ոլորտում համակարգային փոփոխություններ իրականացնելու նպատակով, ՀՀ կառավարության հետ համագործակցությամբ, ԻԱԿ-ը մշակել է Ապատեղեկատվության դեմ պայքարի ազգային ռազմավարությունը 2023-2025 և դրա իրականացման ճանապարհային քարտեզը։ Այն նախատեսում է հրատապ և անհետաձգելի գործողությունների համալիր ՀՀ ինստիտուտներին և քաղաքացիներին ապատեղեկատվությունից պաշտպանելու նպատակով։

Բաց կառավարման գործընկերություն

ԻԱԿ-ն ակտիվորեն ներգրավված է «Բաց կառավարման գործընկերություն» նախաձեռնության մեջ։ Կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար, փորձագետ Լիանա Դոյդոյանն ընդգրկված է ԲԿԳ-ում ՀՀ մասնակցության գործողությունների ծրագրից բխող աշխատանքները համակարգող աշխատանքային խմբում: ԻԱԿ-ը ոչ միայն մասնակցում է ԲԿԳ շրջանակում Հայաստանի ստանձնած գործողությունների իրականացմանը, այլև գործընկեր ՀԿ-ների աջակցությամբ հետևողականորեն դիտարկում է ՀՀ ստանձնած հանձնառությունների իրականացման գործընթացը:

Օրենսդրական բարեփոխումներ

Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի նախաձեռնությամբ և կենտրոնի ղեկավար Շուշան Դոյդոյանի, ինչպես նաև քաղհասրակության մի քանի ներկայացուցիչների և իրավաբանների  կողմից դեռրս 2001 թվակնից մշակվել է «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքը: Ազգային ժողովի պատգամավորների հետ մի շարք խորհրդակցությունների և համագործակցության արդյունքում ՏԱ մասին օրենքն ընդունվել է ՀՀ ազգային ժողովում 2003 թվականի սեպտեմբերի 23-ին: Ներկայումս ԻԱԿ-ը շարունակում է ոլորտային օրենդրական բարեփոխումների գործընթացում իր ակտիվ դերակատարումը:

Բարեփոխումներ էլեկտրոնային կառավարման ոլորտում

ԻԱԿ-ն իրականացնրել է մի շարք ծրագրեր կառավարման համակարգում էլեկտրոնային կառավարման նոր մեխանիզմներ ներդնելու, կատարելագործելու եւ դրանց հրապարակայնության ապահովմանն ու մարդկանց տեղեկություն ստանալու իրավունքի իրականացմանն ուղղելու նպատակով։ Այս նպատակով 2011 թ. ԻԱԿ-ի նախաձեռնությամբ եւ աջակցությամբ արդիականացվել են ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության եւ 10 մարզպետարանների պաշտոնական կայքերը: Ինչպես եւ 2009-2010 թթ. ԻԱԿ-ն աջակցել է ՀՀ մարզպետարաններում ներդնելու էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության Մալբերի համակարգը՝ այդ նպատակով կազմակերպելով ուսուցումների շարք, տրամադրելով համակարգիչներ քաղաքապետարաններին ու մարզպետարաններին:

Մշտադիտարկում

2003 թ.-ից սկսած՝ ՏԱ օրենքի ընդունումից ի վեր, ԻԱԿ-ը պարբերաբար իրականացրել է մոնիտորինգներ՝ պարզելու համար տեղեկատվության ազատության վիճակը ՀՀ-ում: Պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում տեղեկատվության ազատության իրական վիճակը գնահատելու, պետական մարմիններին բաց և թափանցիկ աշխատելուն պարտավորեցնելու, ինչպես նաեւ քաղաքացիների համար անհրաժեշտ տեղեկություններ ստանալու համար ԻԱԿ-ը տարեկան 1000-ից ավելի տեղեկություն ստանալու հարցումներ է ուղարկում պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններ` միաժամանակ լինելով «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքն ամենաակտիվ օգտագործող կազմակերպություններից մեկը:

Ուսուցումներ

Կենտրոնը ՀՀ ողջ տարածքում ուսուցումների միջոցով օգնում է քաղաքացիներին, ՀԿ, ԶԼՄ եւ քաղաքական կուսակցությունների ներկայացուցիչներին, ինչպես նաեւ պետական պաշտոնյաներին զարգացնել իրենց գիտելիքը և հմտությունները Տեղեկատվության ազատության ոլորտում:

Հանրային քարոզարշավ

01 թ.-ից մինչ օրս Կենտրոնն իրականացնում է հանրային լայն քարոզարշավ տեղեկատվության ազատության խնդիրներին հանրությանն իրազեկելու նպատակով։ Կենտրոնը հրապարակում է այն պաշտոնյաների «Սև ցուցակը», որոնք ոտնահարել են քաղաքացիների, լրագրողների, հասարակական կազմակերպությունների և իրավաբանական անձանց տեղեկատվություն ստանալու իրավունքը: ԻԱԿ-ը ԶԼՄ-ներով լայնորեն հրապարակայնացնում է տեղեկություն ստանալու իրավունքի խախտումները: ԻԱԿ-ն իրականացնում է ՏԱ ամենամյա մրցանակաբաշխություն, որի ժամանակ ոսկե բանալի է շնորհվում ՏԱ օրենքը լավագույնս կիրառած քաղաքացիներին, ՀԿ-ներին, պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններին և լրագրողներին: Տրվում են նաև բացասական մրցանակներ` կողպեքներ, ՏԱ օրենքը խախտող պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններին:

Անձնակազմ

ԻԱԿ վարչության անդամ, նախկինում ԻԱԿ իրավաբանական բաժնի ղեկավար
Համահիմնադիր, խորհրդի անդամ Ծրագրերի համակարգող / հաղորդակցության մասնագետ
Ծրագրի համակարգող
ԻԱԿ հետազոտող

իակ կանոնադրություն

Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հասարակական կազմակերպություն է, որը գործում է ՀՀ Սահմանադրության, ՀՀ միջազգային պայմանագրերի, գործող օրենսդրության և սույն կանոնադրության համաձայն: Կազմակերպությունը գործում է Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքում և օտարերկրյա պետություններում՝ այդ պետությունների օրենսդրության համաձայն: Կազմակերպությունը չի հետապնդում քաղաքական նպատակներ, չի հարում որևէ քաղաքական հոսանքի:

ԻԱԿ Կառուցվածք

Գեւորգ Հայրապետյան

ԻԱԿ վարչության անդամ, նախկինում ԻԱԿ իրավաբանական բաժնի ղեկավար

2015 թ.-ի դեկտեմբերից ստանձնել է Հանրապետության արդարադատության նախարարության աշխատակազմի անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության Վարչական վարույթների իրականացման բաժնի պետի պաշտոնը: Գեւորգ Հայրապետյանն Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի իրավաբանն է 2005 թ.-ից: 2007 թ.-ին Գեւորգ Հայրապետյանն ավարտել է Երեւանի պետական համալսարանի Իրավաբանական ֆակուլտետը, 2006 թ.-ին` ԵՊՀ Իրավաբանական ֆակուլտետի Իրավաբանական կլինիկան: Ավարտական աշխատանքի թեման է «Տեղեկատվության ազատությունը Հայաստանի Հանրապետությունում»:

2015 թ.-ին ստացել է մագիստորսի կոչում: Մագիստրոսական թեզի թեման է «Տեղեկատվության ազատության նոր մարտահրավերները»: Տեղեկատվության ազատության ոլորտում վերապատրաստում է անցել Ուկրաինայում (Կիեւ, 2005) եւ Չեխիայում (Պրահա, 2007): Տեղեկատվության ազատության փորձագետ է: Հեղինակել է Տեղեկատվության ազատության վերաբերյալ 9 գիրք: Հեղինակել է նաեւ տեղեկատվության ազատության եւ պետական մարմինների հրապարակայնության, պաշտոնական փաստաթղթերի մատչելիության, վիրավորանքի եւ զրպարտության վերաբերյալ շուրջ 30 հոդված եւ վերլուծություն:

Հարություն Ծատրյան

ԻԱԿ հետազոտող

Հարություն Ծատրյանը մեդիայի և հաղորդակցության ոլորտում տարիների փորձ ունեցող հետազոտող է, փաստերի ստուգման մասնագետ, որն աշխատում է հայաստանյան և միջազգային կառույցների հետ։ Նախկինում ստացել է բակալավրի և մագիստրոսի կոչում լրագրության և քաղաքագիտության ոլորտում։ Ներկայումս Հ. Ծատրյանն ունի հաղորդակցության և մեդիայի ոլորտում գիտությունների թեկնածուի գիտական ​​աստիճան:

Հարություն Ծատրյանը Փոյնթեր ինստիտուտի Միջազգային փաստերի ստուգման ցանցի (IFCN) և Եվրոպական փաստերի ստուգման ստանդարտների ցանցի (EFCSN) գնահատող է: Հ. Ծատրյանը Եվրոպական երիտասարդական մամուլի խորհրդատվական խորհրդի անդամ է, որը մեդիաբովանդակություն արտադրողների և երիտասարդական կազմակերպությունների ցանց է Եվրոպայում և ԵՄ սահմաններից դուրս: 2021 թվականի հոկտեմբերից նա դասախոսություններ է կարդում «Նորությունների և փաստերի ստուգում» թեմայով Ուեյնի նահանգային համալսարանում։

Հ. Ծատրյանը ԻԱԿ-ին միացել է 2020 թվականից և իրականացրել է հետազոտություններ և մասնագիտական կարողությունների զարգացման, վերապատրաստման դասընթացներ տարբեր թեմաներով, այդ թվում՝ ԻՇ, փաստերի ստուգում, մեդիագրագիտություն և ռազմավարական հաղորդակցություն:

Մանե Մադոյան

Ծրագրի համակարգող

Մանե Մադոյանը Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնում աշխատում է 2018 թ.-ի հոկտեմբերից: ԻԱԿ անդամ է 2011 թ.-ից: Կազմակերպությունում աշխատել է նաև անցյալում. 2013-2014 թթ. եղել է ԻԱԿ-ի կրթական ծրագրերի համակարգողը:

2009 թ.-ին ավարտել է ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի մագիստրատուրան, նույն ֆակուլտետի հայցորդ է, ուսումնառության տարիներից աշխատում է որպես հաղորդակցման մասնագետ: 2005-2011 թթ. որպես հանրային կապերի պատասխանատու աշխատել է Երևանի պետական համալսարանում, 2011 թ.-ից աշխատել է Վայրի բնության և մշակությանի արժեքների պահպանման հիմնադրամում, ապա ղեկավարի հետ տեղափոխվել Երևանի կենդանաբանական այգի՝ որպես մամուլի պատասխանատու (մինչև 2016 թ. մայիս):

2017 սեպտեմբերից 2018 հունիսն աշխատել է ՀՀ կառավարության Տեղեկատվության և վերլուծության կենտրոնում՝ որպես հաղորդակցության մասնագետ: 2018 թ.-ի հունիսից եղել է ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Մանե Թանդիլյանի մամուլի քարտուղարը և նախարարության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետը(մինչև 2018 թ.-ի հոկտեմբեր):

Դասավանդել է ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետում: Այս ընթացքում ակտիվորեն համագործակցում է կրթության և սացիալական ոլորտում աշխատող ՀԿ-ների հետ՝ որպես կրթական մոդուլների մշակող և հաղորդակցության մասնագետ:

Լիանա Դոյդոյան

Համահիմնադիր, Ծրագրերի համակարգող

Լիանա Դոյդոյանը 2001թ.-ից «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ համահիմնադիր և խորհրդի անդամ է: Նա ծրագրերի կառավարման և ինստիտուցիոնալ զարգացման մեծ փորձ ունի: Լիանա Դոյդոյանը ղեկավարել է ավելի քան 35 ծրագիր՝ կարողությունների զարգացում, հանրային մասնակցություն և շահերի պաշտպանություն, հանրային իրազեկման արշավներ, վերապատրաստում, ինչպես նաև մեդիա բովանդակության զարգացում ուղղություններով: Նրա մասնագիտական փորձը ներառում է հետևյալ հիմնական գործունեությունը.

  • Ամրապնդել ՔՀԿ-ների և կառավարության երկխոսությունը հանրային քաղաքականության վերաբերյալ՝ բարձրացնելու ՔՀԿ-ների կարողությունը՝ ազդելու որոշումների կայացման վրա և վերահսկելու  իրականացումը.
  • Նախագծել և կառավարել ծրագրեր տեղեկատվության հասանելիության, հակակոռուպցիոն մեխանիզմների, բաց կառավարման և ՔՀԿ-ների, լրատվամիջոցների հզորացման վերաբերյալ.
  • ՔՀԿ-ներին, լրագրողներին և իրավաբանական անձանց տրամադրել խորհրդատվություն տեղեկատվության ազատության, ԲԿԳ նախաձեռնության վերաբերյալ,
  • Կազմակերպել և իրականացնել միջոցառումներ, հանրային բանավեճեր, մամուլի ասուլիսներ և իրազեկման արշավներ, ներառյալ սոցիալական մեդիայի հետ աշխատանք և այլն:

Տիկին Դոյդոյանը Հայաստանում Բաց կառավարման գործընկերություն նախաձեռնության գործընթացները խթանող առաջամարտիկներից է: Մասնավորապես, որպես ԲԿԳ հայաստանյան բազմաշահառու աշխատանքային խմբի ակտիվ անդամ, նա նախաձեռնել և իրականացրել է տասնյակ ծրագրեր՝ բարձրացնելու քաղաքացիական ներգրավվածությունը և վերահսկողությունը բարեփոխումներում, որոնք ուղղված են կառավարության գործողությունների և քաղաքականության թափանցիկության և հաշվետվողականության բարելավմանը:

Նրա գործունեությունը ներառում է նաև ՔՀԿ-ների համար տեղեկատվության հասանելիության, կոռուպցիայի դեմ պայքարի, ԲԿԳ, մեդիա գրագիտության և քաղաքացիական ներգրավման գործիքների վերաբերյալ վերապատրաստման դասընթացների մշակում և անցկացում:

Լիանա Դոյդոյանն ավարտել է ԵՊՀ Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետը, ստացել է հաղորդակցության և լրագրության բակալավրի և մագիստրոսի վկայականներ:  Տիկին Դոյդոյանը բազմաթիվ տեղական և միջազգային լրագրողական ասոցիացիաների և կազմակերպությունների անդամ է: Մասնակցել է տեղեկատվության ազատության, բաց կառավարման թեմաներով մի շարք միջազգային գագաթաժողովների և դասընթացների: 

Շուշան Դոյդոյան

Նախագահ

Շուշան Դոյդոյանը 2001 թ.-ից Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի հիմնադիր նախագահն է: Շ. Դոյդոյանը տեղեկատվության ազատության իրավունքի ջատագովներից է, ով նախաձեռնել և նպաստել է «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքի ընդունմանը (2003թ.): Տկն. Դոյդոյանն առաջին կինն է, ով 2015 թվականի Համընդհանուր իրավունքների մրցանակաբաշխությանն արժանացել է Ազատության պաշտպան  մրցանակին: Համընդհանուր իրավունքների մրցանակաբաշխության ընթացքում Հայաստանում գործող միջազգային կառույցները իրենց գնահատանքն են հայտնում այն անձանց, ովքեր հանդես են գալիս Հայաստանում մարդու իրավունքների, հաշվետու կառավարման, տեղական ինքնակառավարման ոլորտի բարեփոխումների ու ազատ խոսքի խթանման դիրքերից։

Շուշան Դոյդոյանը Երևանի պետական համալսարանի դոցենտ է: 1997 թ.ին գերազանցությամբ ավարտել է ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետը, իսկ 2004 թ.-ին՝ իրավաբանության ֆակուլտետը: ԵՊՀ Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետում արդեն 18 տարի դասավանդում է «Լրագրողական էթիկա», «ԶԼՄ օրենսդրություն», «ԶԼՄ կարգավորում եւ ինքնակարգավորում» հեղինակային առարկաները: Տկն. Դոյդոյանը բանասիրական գիտությունների թեկնածու է 2001 թ.ից: Մասնագիտացել և Վերապատրաստվել է ԱՄՆ-ում, Կենտրոնական Եվրոպայի համալսարանում (Բուդապեշտ) և Մոսկվայի պետական համալսարանում, Հայաստանի ամերիկյան համալսարանում։

2003 թ.ից մինչ օրս Լրագրողներ առանց սահմանների» միջազգային կազմակերպության ներկայացուցիչն է Հայաստանում: 2004-2006 և 2010-2014թ.թ.-ին Շուշան Դոյդոյանը Տեղեկատվության ազատության պաշտպանների միջազգային ցանցի ղեկավար կոմիտեի անդամ է: Նա նաև Եվրոպայի տեղեկատվության մատչելիության կազմակերպության հիմնադիր անդամ է: 

Տկն. Դոյդոյանն իրականացրել է փորձագիտական աշխատանք և տասնյակ ուսուցումներ ԵԱՀԿ-ի, ԱՄՆ ՄԶԳ-ի, ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի, Գերմանիայի զարզարգացման գործակալության համար և աջակցությամբ ՏԱ և Բաց կառավարման գործընկերության ոլորտներում։ 

2011 թ.ից Տեղեկատվական վեճերի խորհրդի քարտուղարն է, որը ԶԼՄ վեճերի լուծման արտադատական մարմին է (անձնական կյանքի գաղտնիություն, զրպարտություն վիրավորանք, ատելության խոսք և այլ հարցերի շուրջ)։ Որպես լրագրող 1996-2003 թ.թ. աշխատել է Հայաստանի հանրային ռադիոյում, Հետաքննող լրագրողների ընկերակցությունում և Ինտերնյուսում։  

Շուշան Դոյդոյանը 2015 թ.-ի հոկտեմբերի 9-ից ստանձնել է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության աշխատակազմի անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության պետի պաշտոնը և ղեկավարել Գործակալությունը մինչև 2017 թվականի նոյեմբեր:

Շուշան Դոյդոյանը 60-ից ավել գիտական հոդվածների հեղինակ է, երկու տասնյակ գրքերի, մենագրությունների և դասագրքերի հեղինակ: 

Skip to content