Մեր մասին

Մեր մասին

Գլխավոր / ԻԱԿ-ի մասին / Ռազմավարություն և ընթացակարգեր

Տեղեկատվության ազատության իրականացման ռազմավարությունը հայաստանում 2020-2024

Այս ռազմավարությունը պատրաստել և իրականացնում է Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը (ԻԱԿ):

Նպատակը.

ՏԱ ռազմավարությունն ուղղված է ապահովելու.

 • Կառավարման թափանցիկություն,
 • Կոռուպցիայի նվազեցում և վերացում,
 • Քաղաքացիական հասարակության մասնակցություն.


Հիմնական խնդիրներն են.

 • հանրային կրթություն և իրազեկում,
 • քաղաքացիական հասարակության խմբերի և պետական մարմինների ներկայացուցիչների վերապատրաստում,
 • պետական և հանրային մարմիններում տեղեկատվության տրամադրման արդյունավետ մեխանիզմների մշակում,
 • տեղեկատվության ազատության և տվյալների պաշտպանության օմբուդսմենի (հանձնակատարի) ինստիտուտի ստեղծում,
 • Տեղեկություն ստանալու իրավունքի պաշտպանություն,
 • տարածաշրջանային և միջազգային լավագույն փորձի ներմուծում Հայաստան,
 • Էլեկտրոնային կառավարման զարգացում Հայաստանում,
 • Բաց կառավարման գործընկերության (ԲԿԳ) նպատակների խթանում Հայաստանում:


Գործողությունների հիմնական ուղղություններն են.

 • վերապատրաստման և կարիքների զարգացման դասընթացներ,
 • իրավաբանական խորհրդատվություն և ռազմավարական դատավարություն,
 • օրենսդրական բարեփոխումներ,
 • կենտրոնական և տեղական կառավարման մարմինների կողմից տեղեկությունների ակտիվ հրապարակման մեխանիզմների կատարելագործում,
 • էլեկտրոնային կառավարման բարեփոխումներ,
 • ՏԱ օրենսդրության կատարման մոնիտորինգ,
 • աջակցություն Հայաստանում Բաց կառավարման գործընկերության գլոբալ նախաձեռնության նպատակների արդյունավետ ներդրմանը,
 • հանրային քարոզարշավ:
Skip to content