Ռազմավարական Ուղղություններ

Ռազմավարական Ուղղություններ

Գլխավոր / Ռազմավարական Ուղղություններ / Իրական շահառուների թափանցիկություն

Իրական շահառուների թափանցիկություն

2018 թվականից Բաց կառավարման գործընկերության (ԲԿԳ) շրջանակում ակտիվ դերակատարում է ստանձնել իրական շահառուների թափանցիկության գործընթացում՝ նախաձեռնելով հանրային խորհրդակցություններ ԻՇ վերաբերյալ և սերտորեն համագործակցել ՀՀ կառավարության հետ՝ ԲԿԳ-ում ՀՀ կառավարության 4-րդ ազգային գործողությունների ծրագրում իրական շահառուների թափանցիկության վերաբերյալ նոր հանձնառություն ընդունելու նպատակով: Այն հաստատվել է կառավարության կողմից և 2019 թ․-ի նոյեմբերին դարձել 4-րդ գործողությունների ծրագրի մաս։ Ի կատարումն այս հանձնառության՝ ՀՀ ում ստեղծվել է ԻՇ հանրային բաց ռեգիստր բիզնեսի բոլոր ճյուղերի վերաբերյալ։

Այնուհետ ԻԱԿ-ը սկսել է իրականացրել է այս բարեփոխման շուրջ հանրային իրազեկման բարձրացման, բիզնես համայնքի և ՔՀԿ-ների կարողությունների զարգացմանն ուղղված գործողություններ։ Միջազգային մասնավոր ձեռնարկատիրության կենտրոնի (CIPE) աջակցությամբ ԻԱԿ-ը նախաձեռնել և իրականացրել է թեմատիկ հետազոտություն, մշակել բիզնես ներկայացուցիչների համար նախատեսված հատուկ կրթական ծրագիր, կազմակերպել մասնավոր հատվածի ներկայացուցիչների կարողությունների զարգացմանան դասընթացներ և խորհրդատվական հանդիպումներ, իրականացրել ԻՇ հայտարարագրման գործընթացին առնչվող բիզնեսի ներկայացուցիների անհատական խորհրդատվություն և աջակցություն։

Իրական շահառուների թափանցիկության նախաձեռնության խթանման ուղղությամբ ԻԱԿ-ը առանձին ծագրեր է իրականացնում նաև ՔՀԿ-ների համար։ «Բաց սեփականատիրություն» (Open Ownership) կազմակերպության աջակցությամբ ԻԱԿ-ն իրականացրել է ՔՀԿ-ների և լրագրողների համար նախատեսված դասընթացներ՝ զարգացնելով ԻՇ տվյաների վերլուծության կարողություններն ու խթանելով դրանց օգտագործումը հետազոտական և լրագրողական գործունեության շրջանակում։ ԻԱԿ-ը թեմատիկ ծրագրեր է իրականացնում նաև այլ միջազգային գործընկերների հետ՝ շարունակելով անընդհատ աշխատանքը բարեփոխման կայացման և դրա շրջանակում հիմնական դերակատարների ակտիվ մասնակցության ապահովման ուղղությամբ։

Skip to content