Հրապարակումներ

Հրապարակումներ

Գլխավոր / Հրապարակումներ / Ուղեցույցներ և գրքեր
Ժողովածուն հասցեագրված է ոչ միայն ՏԱ ոլորտի մասնագետներին, իրավաբաններին և լրագրողներին, այլև՝ ընթերցողների լայն շրջանակին:
Երևան 2013
Լրագրողների համար նախատեսված ուղեցույցը ներկայացնում է ՏԱ մասին օրենսդրության կիրառման հարցերը ընտրություններին  տեղեկատվություն ստանալու ընթացքում:
Երևան 2012
Ուղեցույցում ներկայացված է քրեական գործով մինչդատական վարույթում տեղեկության տնօրինման առանձնահատկությունները: Հեղինակներ՝ Սոնա Տռուզյան, Գևորգ Հայրապետյան, Կարապետ Հարությունյան:
Երևան 2012
2011թ.-ի հուլիսի մեկին լրացավ ԻԱԿ-ի հիմնադրման 10 տարին: Գրքում ներկայացված է Կենտրոնի տասնամյա գործունեության հիմնական ուղղությունները և ձեռքբերումները: 
Երևան 2011
Ժողովածուում ներկայացված են ՏԱ ոլորտում ՀՀ-ում 2007-2010թթ.-ի ընթացքում տեղի ունեցած և ավարտված դատական գործերը և դատական պրակտիկայի վերլուծություն:
Երևան 2010
Ուղեցույցը նախատեսված է դատավորների, դատախազների, քննիչների և փաստաբանների համար: Հեղինակ՝ Դավիթ Խաչատուրյան:
Երևան 2010
Skip to content