Ծրագրեր

Ծրագրեր

Գլխավոր / Ծրագրեր / Իրականացված ծրագրեր
Ծրագիրն իրականացվել է ՄԱԶԾ Կոլբա Լաբի «Ապագան այսօր» ծրագրի դրամաշնորհով, ԵՄ աջակցությամբ:
Ծրագրն իրականացվել է «Բաց սեփականատիրություն» (Open Ownership) կազմակերպության աջակցությամբ: Ծրագիրը մեկնարկել է 2021 թ. հոկտեմբերի 1-ին և ավարտվել 2022 թ. հունվարի 31-ին:
Ծրագիրն իրականացվել է Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանության աջակցությամբ: Ծրագիրն սկսվել է 2020 թվականի հուլիսի 15-ին և ավարտել 2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ին:
Ծրագիրն իրականացվում էր Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանատան աջակցությամբ: Ծրագիրը սկսվել է 2021 թվականի նոյեմբերի 1-ին և ավարտվել 2022 թվականի հոկտեմբերի 31-ին:
Ծրագիրն իրականացվել է Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության՝ ԳՄՀԸ-ի (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) աջակցությամբ: Ծրագրի տևողութունը՝ 4 ամիս․ 2021 թ. ապրիլի 5-ից օգոստոսի 6-ը:
Ծրագիրն իրականացվել է Միջազգային մեդիա աջակցություն (International Media Support) կազմակերպության ֆինանսական աջակցությամբ: Այն մեկնարկել է 2021 թ. մայիսին և ավարտվել 2021 թ. հունիսին:
Skip to content