Ծրագրեր

Ծրագրեր

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ

Ծրագիրն իրականացվել է Միջազգային մասնավոր ձեռնարկատիրության կենտրոնի (CIPE) կողմից: Այն մեկնարկել է 2023 թվականի հուլիսի 1-ին և ավարտվել 2023 թվականի դեկտեմբերին։
Ծրագիրն իրականացվել է Միջազգային մասնավոր ձեռնարկատիրության կենտրոնի (CIPE) կողմից: Այն մեկնարկել է 2022 թվականի հունիսին և ավարտել 2023 թվականի դեկտեմբերին։
Ծրագրին աջակցում է «Արևելյան գործընկերություն. Բաց դռների դրամաշնորհներ» ենթադրամաշնորհային նախագիծը «ԵՄ-ն բարեվարքության համար» ծրագրի շրջանակներում: Ծրագիրը մեկնարկել է 2023 թ.-ի հունիս 1-ից, ավարտվել է դեկտեմբերին:

ԻԱԿ-ը Facebook-ում

ԻԱԿ-ը Youtube-ում

62. Աջակցություն ԲԿԳ գործողությունների ազգային 5-րդ ծրագրի համատեղ ստեղծմանը

Ծրագրի  ընդհանուր նպատակն էր դյուրացնել Հայաստանի համար ԲԿԳ հավակնոտ ազգային գործողությունների պլանների (ՀԳԾ) մշակման գործընթացը՝ համաձայն կառավարության կողմից սահմանված 2021-2025 թվականների ժամանակացույցի և առաջնահերթ ոլորտների:

Հատուկ նպատակներն են.

  1. Գործողությունների ծրագրի մշակման, իրականացման և մոնիտորինգի ընթացքում ներգրավվածության և երկխոսության որակի բարձրացում,
  2. Գործողությունների ծրագրի նախագծման և հավակնությունների բարելավում: Ծրագրի գործողությունները պայմանականորեն կարելի է բաժանել երեք բաղադրիչի.
  • Լայնածավալ իրազեկման բարձրացում՝ ուղղված ինչպես սովորական քաղաքացիներին, այնպես էլ այլ շահագրգիռ կողմերին, ինչպիսիք են ՔՀԿ-ները և բիզնեսները.
  • Փաստահեն քաղաքականության մշակում և շահերի պաշտպանություն և
  • Պետություն-մասնավոր հատված կառուցողական երկխոսություն բոլոր շահագրգիռ կողմերի մասնակցությամբ: Գործողությունը նախատեսում է միջոցառումների լայն շրջանակ, ներառյալ 6 քաղաքական փաստաթղթերի մշակում ԲԿԳ բարեփոխումների ոլորտների վերաբերյալ, 3 կոնֆերանսներ հանրային-մասնավոր երկխոսության ձևաչափով, 3 քաղաքապետարանի հանդիպումներ՝ օգտվողների պատկերացումները հետևելու համար, և իրազեկման բարձրացման և մասնակցության միջոցառումների շարք: .

Ծրագիրն իրականացվել է Արմավիրի զարգացման կենտրոնի և Իրավաբանների հայկական ասոցիացիայի հետ համատեղ՝ ԵՄ աջակցությամբ։ Ծրագիրը սկսվել է 2022 թվականի փետրվարի 1-ին և ավարտվել՝ 2022 թվականի հունիսի 30-ին:

Skip to content