Ծրագրեր

Ծրագրեր

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ

Ծրագիրն իրականացվել է Միջազգային մասնավոր ձեռնարկատիրության կենտրոնի (CIPE) կողմից: Այն մեկնարկել է 2023 թվականի հուլիսի 1-ին և ավարտվել 2023 թվականի դեկտեմբերին։
Ծրագիրն իրականացվել է Միջազգային մասնավոր ձեռնարկատիրության կենտրոնի (CIPE) կողմից: Այն մեկնարկել է 2022 թվականի հունիսին և ավարտել 2023 թվականի դեկտեմբերին։
Ծրագրին աջակցում է «Արևելյան գործընկերություն. Բաց դռների դրամաշնորհներ» ենթադրամաշնորհային նախագիծը «ԵՄ-ն բարեվարքության համար» ծրագրի շրջանակներում: Ծրագիրը մեկնարկել է 2023 թ.-ի հունիս 1-ից, ավարտվել է դեկտեմբերին:

ԻԱԿ-ը Facebook-ում

ԻԱԿ-ը Youtube-ում

59. Բաց կառավարում-Բաց վերականգնում

Ծրագիրն իրականացվել է ՄԱԶԾ Կոլբա Լաբի «Ապագան այսօր» ծրագրի դրամաշնորհով, ԵՄ աջակցությամբ:

ԻԱԿ-ի ներկայացրած «Բաց կառավարում-բաց վերականգնում» նախագիծը բարձր ազդեցությամբ և բազմաշերտ ներգրավվածությամբ նախաձեռնություն էր, որն իրականացվել է 10 ամիսների ընթացքում: Նախաձեռնությունն ուղղված է հաղթահարելու ՔՈՎԻԴ 19 համավարակի և երկրի առջև ծառացած բարդագույն խնդիրների հետևանքով կառավարության և կառավարման գործընթացների համար առաջացած մարտահրավերները: Կառավարության  և քաղհասարակության փախգործակցային այս նախաձեռնությունը հնարավորություն կտա արագ և արդյունավետ հաղթահարել նոր մարտահրավերները՝ նորարարական արագ արձագանքման   գործիքներով և կայուն մեթոդաբանական մոդելներով, որոնք հնարավորություն կտան մի կողմից հանրությանն անմիջապես մասնակցել ռազմավարական և ընթացիկ ծրագրերի մշակմանը, դրանց իրականացման գործընթացներին և գնահատել դրանց արդյունավետությունը, և մյուս կողմից կառավարությունը նոր մեթոդաբանությամբ կկարողանա թիրախավորված և հստակորեն գնահատել բաց և թափանցիկ կառավարման գործընթացները:

Ծրագիրն իրականացվել է քաղաքացիների և կառավարության համար գաղափարների ինկուբացիայի, հասարակության իրազեկման հարմարեցված գործողությունների և հանրային հատվածի ներգրավման միջոցով՝ ուղղված համատեղ ջանքերով վերականգնել և վերագործարկել բաց, թափանցիկ և մասնակցային կառավարման տեսլականը:
Skip to content