Ծրագրեր

Ծրագրեր

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ

Ծրագիրն իրականացվել է Միջազգային մասնավոր ձեռնարկատիրության կենտրոնի (CIPE) կողմից: Այն մեկնարկել է 2023 թվականի հուլիսի 1-ին և ավարտվել 2023 թվականի դեկտեմբերին։
Ծրագիրն իրականացվել է Միջազգային մասնավոր ձեռնարկատիրության կենտրոնի (CIPE) կողմից: Այն մեկնարկել է 2022 թվականի հունիսին և ավարտել 2023 թվականի դեկտեմբերին։
Ծրագրին աջակցում է «Արևելյան գործընկերություն. Բաց դռների դրամաշնորհներ» ենթադրամաշնորհային նախագիծը «ԵՄ-ն բարեվարքության համար» ծրագրի շրջանակներում: Ծրագիրը մեկնարկել է 2023 թ.-ի հունիս 1-ից, ավարտվել է դեկտեմբերին:

ԻԱԿ-ը Facebook-ում

ԻԱԿ-ը Youtube-ում

61. Տեղեկատվության մատչելիություն և հասանելիություն

«Տեղեկատվության մատչելիություն ու հասանելիություն» ծրագրի նպատակն է իրականացնել տեղեկատվության ազատության (այսուհետ՝ ՏԱ) առկա վիճակի հետազոտություն՝ մշակելով ոլորտի գնահատման և մշտադիտարկման մեթոդոլոգիա և մեխանիզմներ, ինչպես նաև պետական մարմինների կողմից ՏԱ վիճակագրության վարման և հաշվետվությունների համակարգի հիմնական բաղադրիչները։

Գործողության շնորհիվ ստեղծվել է փաստահեն համալիր փաստաթուղթ, որը ՀՀ Արդարադատության նախարարության անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության համար որպես պետական լիազոր մարմին կարող է հիմք ծառայել ՀՀ կառավարության հանրային կառավարման բարեփոխումների մինչև 2030 թվականի ռազմավարության փաթեթով նախատեսված «Տեղեկատվության ազատության իրավունքի մասին վիճակագրության վարման, մոնիտորինգի և հաշվետվությունների համակարգի մշակում և ներդրում» գործողությունը լիարժեք և ժամանակին իրականացնելու համար։

Ենթադրամաշնորհային հետազոտական ծրագիրն իրականացվել է Եվրոպական միության (ԵՄ) ֆինանսավորմամբ «Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն» ՀԿ-ի (ԹԻՀԿ) «Մասնակցային ժողովրդավարությունը գործողության մեջ» նախագծի շրջանակում։  Ծրագրի իրականացման ժամկետները՝ 2021 թ․ դեմտեմբերի 1-ից 2022 թ․ մարտի 31:

Skip to content