Ծրագրեր

Ծրագրեր

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ

Ծրագիրն իրականացվել է Միջազգային մասնավոր ձեռնարկատիրության կենտրոնի (CIPE) կողմից: Այն մեկնարկել է 2023 թվականի հուլիսի 1-ին և ավարտվել 2023 թվականի դեկտեմբերին։
Ծրագիրն իրականացվել է Միջազգային մասնավոր ձեռնարկատիրության կենտրոնի (CIPE) կողմից: Այն մեկնարկել է 2022 թվականի հունիսին և ավարտել 2023 թվականի դեկտեմբերին։
Ծրագրին աջակցում է «Արևելյան գործընկերություն. Բաց դռների դրամաշնորհներ» ենթադրամաշնորհային նախագիծը «ԵՄ-ն բարեվարքության համար» ծրագրի շրջանակներում: Ծրագիրը մեկնարկել է 2023 թ.-ի հունիս 1-ից, ավարտվել է դեկտեմբերին:

ԻԱԿ-ը Facebook-ում

ԻԱԿ-ը Youtube-ում

58. Հայաստանում իրական շահառուների տվյալների վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացում

Ծրագրի առաջնային նպատակն էր ՔՀԿ-ների և լրագրողների համար իրականացնել մի շարք աշխատաժողովներ՝ իրական շահառուների (ԻՇ) կոնցեպտի, սահմանման և տվյալների վերլուծության վերաբերյալ, ինչպես նաև իրազեկվածության բարձրացմանը միտված արշավ՝ հասարակությանը Հայաստանում ԻՇ վերաբերյալ առկա օրենսդրական կարգավորումներին ծանոթացնելու նպատակով:

Ծրագրի ընթացքում իրականացվել են.
1. Աշխատաժողովներ

Աջակցել ՔՀԿ-ների համար ԻՇ վերաբերյալ աշխատաժողով կազմակերպելու հարցում

2. Իրազեկվածության բարձրացմանը միտված արշավ

  • «Բաց սեփականատիրություն» (Open Ownership) կազմակերպության և Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնության (ԱՃԹՆ) համար նախագծվել է հաղորդակցման պլան՝ ներառելով ջատագովության և  իրազեկվածության մակարդակի բարձրցման համար անհրաժեշտ նյութեր, ռազմավարություն, հիմնական ուղերձներ, դրանց տարածման հիմնական խողովակները և ակնկալվող արդյունքները։
  • Պատրաստել են ՀՀ-ում ԻՇ օրենսդրական կարգավորումների, ընթացիկ փոփոխությունների, հանրային հասանելիություն ունեցող ինֆորմացիայի և դրանից օգտագտվելու վերաբերյալ համապատասխան տեղեկատվություն պարունակող ամփոփ տեղեկատվական թերթիկներ:
  • Տպել և տարածել են տեղական կարիքների և խորհրդատուի ռազմավարության վրա հիմնված նյութեր:

Ծրագրի իրականացմանն աջակցել է «Բաց սեփականատիրություն» (Open Ownership) կազմակերպությունը: Ծրագիրը մեկնարկել  է 2021 թ. հոկտեմբերի 1-ին և ավարտվել 2022 թ. հունվարի 31-ին:

Skip to content