Ռազմավարական Ուղղություններ

Ռազմավարական Ուղղություններ

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ

ԻԱԿ-ը Facebook-ում

ԻԱԿ-ը Youtube-ում

Իրական շահառուների հայտարարագրում. վարչական վարույթներ. ինֆոգրաֆիկա

2023 թվականի ապրիլ–մայիսին ՀՀ ԱՆ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից, իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիր ներկայացնելու պարտականություն ունեցող անձի կողմից օրենքում սահմանված ժամկետում իրական շահառուների վերաբերյալ տեղեկություններ չներկայացնելու հիմքով, հարուցվել է 429 վարչական վարույթ, որից.
  • 219-ը կարճվել է իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիր ներկայացնելու հիմքով,
  • 13 վարչական վարույթ կասեցվել է վարչական ակտի հասցեատիրոջը ի հայտ չբերելու հիմքով,
  • մնացած 173 հարուցված վարույթները կարճվել են վարչական տույժ նշանակելու ժամկետները լրանալու հիմքով։

 

 

Skip to content