Ռազմավարական Ուղղություններ

Ռազմավարական Ուղղություններ

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ

ԻԱԿ-ը Facebook-ում

ԻԱԿ-ը Youtube-ում

Իրական շահառուների թափանցիկություն. մասնավոր սեկտորի վերապատրաստման ծրագիր

Վերապատրաստման մոդուլը նախատեսված է մասնավոր հատվածի ներկայացուցիչների համար։ Այն մշակվել է Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի կողմից Միջազգային մասնավոր ձեռնարկատիրության կենտրոնի (CIPE) աջակցությամբ իրականացվող «Կոռուպցիան խաթարում է Իրական շահառուների թափանցիկության զարգացումը» ծրագրի շրջանակում։

Մոդուլը նպատակ ունի բարելավել մասնակիցների գիտելիքը իրական շահառուների թափանցիկության ինստիտուտի, դրա կարևորության, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կիրառելի օրենսդրական պահանջների վերաբերյալ։ Մասնակիցների կարողությունների զարգացումը թույլ կտա վերջիններիս ապահովելու իրենց համապատասխանությունը օրենսդրական կարգավորումներին և կառավարելու հնարավոր ռիսկերը։

ԻՇ վերապատրաստման մոդուլ (հայերեն)

 ԻՇ վերապատրաստման մոդուլ (անգլերեն)

 

Skip to content