Ծրագրեր

Ծրագրեր

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ

The project aims to strengthen the capacities and skill sets of media professionals in Armenia on FOI, PDP, and beneficial ownership transparency reforms to investigate and report on matters of public interest
Ծրագիրն իրականացվում է ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության (ՄԶԳ) կողմից «Դիվելոփմենթ Պրոֆեշնլս Ինկ.» կազմակերպության միջոցով։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը պատասխանատու է ծրագրով նախատեսված հաղորդակցման բաղադրիչների համար։ Ծրագիրը մեկնարկել է 2022 թվականի հոկտեմբերին և կավարտվի 2027 թվականի սեպտեմբերին։

ԻԱԿ-ը Facebook-ում

ԻԱԿ-ը Youtube-ում

Ապատեղեկատվության դեմ պայքարի ազգային ռազմավարությունը Հայաստանում

Ծրագիրն իրականացվում է Միջազգային մասնավոր ձեռնարկատիրության կենտրոնի (CIPE) կողմից: Այն մեկնարկել է 2023 թվականի մարտին և կավարտվի 2024 թվականի հունիսին։

Ծրագրի խնդիրներն են․

  • Խթանել տեղական մասնավոր հատվածի շահագրգիռ կողմերի ռազմավարական ներգրավվածությունը ապատեղեկատվության դեմ պայքարում:
  • Նպաստել ապատեղեկատվության դեմ պայքարում մասնավոր հատվածի դերի վերաբերյալ միջտարածաշրջանային փորձի փոխանակմանը։

Ծրագրի շրջանակում նախատեսվողում են հետևյալ գործողությունները․

  • Մշակել Ապատեղեկատվության դեմ պայքարի ազգային ռազմավարության գործողությունների ծրագիր։
  • Իրականացնել մեդիա գրագիտության սեմինարներ մասնավոր հատվածի ներկայացուցիչների համար։
  • Իրականացնել հետազոտություն՝ բացահայտելու ապատեղեկատվական հիմնական նարատիվները և դերակատարներին։
  • Պետական և մասնավոր հատվածների մասնակցությամբ մշակել առաջարկություններ՝ նվազագույնի հասցնելու ապատեղակտվության տարածումն ու ազդեցությունը:

————————————-

 

Skip to content