Տեսադարան

Տեսադարան

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ

ԻԱԿ-ը Facebook-ում

ԻԱԿ-ը Youtube-ում

Ո՞ր դեպքում կարող է մերժվել տեղեկության տրամադրումը

Ո՞ր դեպքերում կարող է մերժվել տեղեկության տրամադրումը և ինչ անել այդ դեպքում.

Տեղեկության տրամադրումը մերժվում է, եթե հարցումը

  • պարունակում է պետական, բանկային, առևտրային գաղտնիք կամ սահմանափակ տարածման ծառայողական տեղեկություն,
  • խախտում է մարդու անձնական և ընտանեկան կյանքի գաղտնիությունը, այդ թվում` նամակագրության, հեռախոսային խոսակցությունների, փոստային, հեռագրական և այլ հաղորդումների գաղտնիությունը,
  • պարունակում է քրեական վարույթի՝ հրապարակման ոչ ենթակա տվյալներ,
  • բացահայտում է մասնագիտական գործունեությամբ պայմանավորված մատչելիության սահմանափակում պահանջող տվյալներ,
  • խախտում է հեղինակային իրավունքը և (կամ) հարակից իրավունքները:

Տեղեկության տրամադրման մերժումը պետք է պարունակի է հղում Տեղեկատվության ազատության մասին օրենքի 8-րդ հոդվածի 1-ին մասի վերաբերելի կոնկրետ կետին, ինչպես նաև նշվի այն օրենքի այն նորմը, որի համաձայն պահանջվող տեղեկությունը դասակարգվել է որպես գաղտնիք:

Եթե հարցմամբ պահանջված տեղեկության մի մասն է ենթակա մերժման, այդ մասը պետք է դարձնել անընթեռնելի (ծածկելու, սևացնելու կամ ջնջելու)՝ չխմբագրելով տեղեկության (փաստաթղթի) մնացած մասը և տրամադրել տեղեկությունը:

Տեղեկության տրամադրումը երբեւէ չպետք է մերժվի պահանջված տեղեկության՝ անձնական տվյալ լինելու պատճառաբանությամբ: Պետք է հիշել, որ անձնական տվյալը տվյալի տեսակի անվանումն է, այլ ոչ թե ռեժիմը:

Մերժման վերաբերյալ պատասխանը դիմողին պետք է տրամադրվի 5-օրյա ժամկետում:

Տեղեկություն ստանալու մերժումը կարելի է բողոքարկել խախտումը թույլ տված մարմնի վերադասին: Եթե վերադասը ուժի մեջ է թողնում մերժումը, կարող եք դիմել մարդու իրավունքների պաշտպանին կամ ուղղակի դատարան: Այս մարմիններին կարելի է դիմել նաև առանց վերադասության կարգով բողոքարկելու:

Տեսահոլովակը պատրաստվել է «Տեղեկատվության մատչելիության բարեփոխում և իրական շահառուների թափանցիկությունը Հայաստանում» ծրագրի շրջանակներում «Արևելյան գործընկերություն. Բաց դռների դրամաշնորհներ» ենթադրամաշնորհային նախագծի աջակցությամբ «ԵՄ-ն բարեվարքության համար» ծրագրի միջոցներից: Բովանդակության պատասխանատուն բացառապես Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնին է, և պարտադիր չէ, որ այն արտացոլի Եվրամիության տեսակետները:

Skip to content