Տեսադարան

Տեսադարան

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ

ԻԱԿ-ը Facebook-ում

ԻԱԿ-ը Youtube-ում

Ու՞մ կարելի է դիմել տեղեկություն ստանալու համար

Ու՞մ կարելի է դիմել տեղեկություն ստանալու համար.
Տեղեկատվության ազատության մասին օրենքի 3-րդ հոդվածի համաձայն` մարդիկ կարող են տեղեկություն ստանալ.

  • պետական կառավարման մարմիններից,
  • տեղական ինքնակառավարման մարմիններից,
  • պետական հիմնարկներից,
  • պետական և տեղական բյուջեներից ֆինանսավորվող կազմակերպություններից,
  • հանրային նշանակության կազմակերպություններից,
  • այս կազմակերպությունների պաշտոնատար անձանցից:

Յուրաքանչյուր մարմնում տեղեկություն տալու պարտավորությունը դրված է տեղեկատվության ազատության համար պատասխանատու անձի վրա, որն էլ և պարտավոր է ժամանակին եւ պատշաճ ընթացք տալ տեղեկություն ստանալու հարցումներին:

Հանրային նշանակության կազմակերպություններն են՝ շուկայում մենաշնորհ կամ գերիշխող դիրք ունեցող ընկերությունները,
ինչպես նաև առողջապահության, սպորտի, կրթության, մշակույթի, սոցիալական ապահովության, առևտրի, տրանսպորտի և կապի, կոմունալ ոլորտներում հանրությանը ծառայություններ մատուցող ոչ պետական կազմակերպությունները (օրինակ, մասնավոր բուհերը, դպրոցները, հիվանդանոցները և այլն):

Ուշադրություն.
Յուրաքանչյուր անձ իրավունք ունի օրենքով սահմանված կարգով հարցմամբ դիմելու նշված տեղեկատվություն տնօրինող մարմիններին և ստանալու այդ տեղեկությունը:

Տեսահոլովակը պատրաստվել է «Տեղեկատվության մատչելիության բարեփոխում և իրական շահառուների թափանցիկությունը Հայաստանում» ծրագրի շրջանակներում «Արևելյան գործընկերություն. Բաց դռների դրամաշնորհներ» ենթադրամաշնորհային նախագծի աջակցությամբ «ԵՄ-ն բարեվարքության համար» ծրագրի միջոցներից: Բովանդակության պատասխանատուն բացառապես Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնին է, և պարտադիր չէ, որ այն արտացոլի Եվրամիության տեսակետները:

Skip to content