Ծրագրեր

Ծրագրեր

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ

Ծրագիրն իրականացվել է Միջազգային մասնավոր ձեռնարկատիրության կենտրոնի (CIPE) կողմից: Այն մեկնարկել է 2022 թվականի հունիսին և ավարտել 2023 թվականի դեկտեմբերին։
Ծրագրին աջակցում է «Արևելյան գործընկերություն. Բաց դռների դրամաշնորհներ» ենթադրամաշնորհային նախագիծը «ԵՄ-ն բարեվարքության համար» ծրագրի շրջանակներում: Ծրագիրը մեկնարկել է 2023 թ.-ի հունիս 1-ից, ավարտվել է դեկտեմբերին:
Արցախցի մեդիա ներկայացուցիչների հզորացման ծրագիրը իրականացվում է Լրագրողներ առանց սահմանի (RSF) աջակցությամբ: Այն մեկնարկել է 2023 թվականի նոյեմբերի 15-ին, ավարտվել է 2024 թվականի մարտի 31-ին։

ԻԱԿ-ը Facebook-ում

ԻԱԿ-ը Youtube-ում

70. Տնտեսական պատժամիջոցների ազդեցությունը բիզնես համայնքի վրա

Ծրագիրն իրականացվել է Միջազգային մասնավոր ձեռնարկատիրության կենտրոնի (CIPE) կողմից: Այն մեկնարկել է 2023 թվականի հուլիսի 1-ին և ավարտվել 2023 թվականի դեկտեմբերին։

Ծրագրի շրջանակում իրականացվել է հետազոտություն պատժամիջոցներից խուսափելու հնարավորությունների շրջանակը պարզելու նպատակով և մշակվել դրանք իրագործելու ուղեցույց։

Հետազոտության արդյունքների հիման վրա ԻԱԿ-ը մշակել է քաղաքականության ճանապարհային քարտեզ, որը ներկայացնում է պատժամիջոցներից խուսափելու մեթոդները։ Հետազոտական թիմը առանձնացրել է այն օրենքների և կանոնակարգերի շջանակը, որոնց բարեփոխուները կարող են նվազեցնել պատժամիջոցների հավանականությունն և/կամ օգնել խուսափել պատժամիջոցներից:

Ճանապարհային քարտեզի նախագիծը քննարկվել է համապատասխան շահագրգիռ կողմերի հետ՝ վերահաստատելու ներկայացված արդյունքներն ու առաջարկությունների փաթեթը և քննարկելու դրա իրականացման արդյունավետ մեխանիզմները։

Skip to content