Մեր մասին

Մեր մասին

Գլխավոր / ԻԱԿ-ի մասին / Հաջողված պատմություններ
ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանն իր որոշմամբ ճանաչել է Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի՝ տեղեկություն ստանալու իրավունքի խախտման փաստը Երևանի քաղաքապետարանի կողմից։
Էլեկտրոնային առողջապահության համակարգի հանրայնացումն ու մոնիթորինգը ԻԱԿ ենթադրամաշնորհային ծրագրի թիրախում
Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը և «Ժողովրդավարության և իրավունքի կենտրոն» հասարակական կազմակերպությունը Եվրոպական միության համաֆինանսավորմամբ իրականցնում են «Էլեկտրոնային արդարադատության հարթակների ու պետական ծառայությունների մատուցման գրասենյակների ծառայությունների մոնիտորինգ» ենթադրամաշնորհային ծրագիրը։ Ծրագրի նպատակն է e-draft և e-request էլեկտրոնային հարթակների ուսումնասիրությունն ու մշադիտարկում իրականացնելը, վերհանել խնդիրներն ու առաջարկել լուծումներ։
Սյունիքի մարզում հարկերի հավաքագրման ամենացածր տոկոսը Տաթև համայնքում է: Հիմնական պատճառը բնակիչների անվճարունակությունն է և այն, որ հստակ քաղաքականություն չի մշակվում հարկերի գանձման, համայնքային բյուջեն սեփական ռեսուրսների հաշվին համալրելու ուղղությամբ:
Յուրաքանչյուր քաղաքացի իրավունք ունի տեղեկանալու, թե յուրաքանչյուր ոլորտ բարեկարգելու համար որքան գումար է հատկացնում պետությունը: Անմասն չեն նաև Ճանապարհաշինական նպատակներով տրամադրվող պետական վարկային միջոցները:
«Հանրային իրազեկման և մոնիտորինգի կենտրոն» հասարակական կազմակերպությունը Եվրոպական միության համաֆինանսավորմամբ իրականացնում է «Համայնքային բյուջեի վերահսկողություն՝ երկխոսության միջոցով» ծրագիրը:
Skip to content