Ծրագրեր

Ծրագրեր

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ

ԻԱԿ-ը Facebook-ում

ԻԱԿ-ը Youtube-ում

Ենթադրամաշնորհային ծրագիր # 22

Ենթադրամաշնորհառու կազմակերպությունը՝ Կայուն զարգացման նախաձեռնությունների «Աստղացոլք» ՀԿ

Ենթադրամաշնորհային ծրագրի անվանումը՝ “I see” տվյալների վիզուալացիայի բյուրոյի ստեղծում ՔՀԿ-ների համար

Ամփոփ նկարագիր՝
Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է ստեղծել “I see” տվյալների վիզուալիզացիայի բյուրո, որի հիմնական նպատակն է նպաստել «Աստղացոլք» ՀԿ-ի վիզուալ պրոդուկտների ստեղծման ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացմանը և օգնել ՔՀԿ-ներին նորարական, ստեղծագործ և, ամենակարևորը, պարզ ձևով թիրախային համայնքին ներկայացնել մոնիթորինգների և հետազոտությունների կարևորագույն արդյունքները։
Ծրագրի ավարտին ստեղծվելու է “I see” լոգոտիպը և բռենդբուքը, որից հետո ՖԲ-ում բացվի կոմերցիոն էջ։ Էջը կշրջանառվի հետաքրքրված ՔՀԿ-ների, պետական և համայնքային կառույցների միջև վճարովի գովազգի միջոցով։

Skip to content