Ծրագրեր

Ծրագրեր

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ

ԻԱԿ-ը Facebook-ում

ԻԱԿ-ը Youtube-ում

Ենթադրամաշնորհային ծրագիր # 21

Ենթադրամաշնորհառու կազմակերպությունը՝ «Երիտասարդական գաղափարներ» երիտասարդական ՀԿ

Ենթադրամաշնորհային ծրագրի անվանումը՝ «Քաղաքացիների համար ընկալելի բյուջեի նախաձեռնություն Դիլիջան համայնքի համար»

Ամփոփ նկարագիր՝
Հիմնախնդիր.
Բյուջետային փաստաթղթերը սովորաբար գրված են լինում բարդ, ոչ մասնագետների համար դժվար հասկանալի ձևակերպումներով, որին հավելվում է նաև քաղաքացիների և կազմակերպությունների ցածր իրազեկվածության աստիճան: Դիլիջան համայնքում առկա է մասնագիտացված հարթակների և նախաձեռնությունների, տեղեկատվական գործիքների, տեղեկացվածության բարձրացմանն ուղղված թիրախային միջոցառումների իրականացման պակաս։
Ծրագրի նպատակը.
Զարգացնել «Երիտասարդական գաղափարներ» երիտասարդական ՀԿ-ի՝ տեղեկատվության ազատության, բյուջեի վերաբերյալ գիտելիքները, զարգացնել ՀԿ համագործակցային շրջանակը՝ ընդգրկելով հարակից գյուղերի երիտասարդներին և ՏԻՄ ներկայացուցիչներին քաղաքացիներին ընկալելի բյուջեի ձևաթղթերի մշակման, ինչպես նաև հանրային շահերի ոլորտում ծրագրերի մշակման միջոցով:

Skip to content