Ծրագրեր

Ծրագրեր

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ

ԻԱԿ-ը Facebook-ում

ԻԱԿ-ը Youtube-ում

Լոռու մարզի բյուջեների բնապահպանական ծախսերի վերլուծություն

Եվրոպական միության համաֆինանսավորմամբ, «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն»-ի և «Եվրոպական լրագրության կենտրոն»-ի հետ համագործակցությամբ «Հանրային իրազեկման և մոնիտորինգի կենտրոն» ՀԿ կողմից իրականացվող «Համայնքային բյուջեի վերահսկողություն՝ երկխոսության միջոցով» ծրագրի շրջանակներում իրականացվել է ՀՀ Լոռու մարզի Ախթալա, Ալավերդի, Սպիտակ համայնքների 2017-18թթ. տարեկան և 2019թ. առաջին եռամսյակի բյուջեների բնապահպանական ծախսերի վերլուծություն և այդ ուղղությամբ իրականացված ծրագրերի նպատակայնության գնահատում։

Վերլուծության իրականացման համար կիրառվել է համակարգային, վիճակագրական, համեմատական, գրաֆիկական, գործոնային վերլուծությունների մեթոդներ: Վերլուծության համար տեղեկատվական հիմք են հանդիսացել ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության, ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայության, ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարության, «Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի,Ախթալա, Սպիտակ համայնքների պաշտոնական համացանցային կայքերում տեղադրված և «Հանրային իրազեկման և մոնիտորինգի կենտրոն» ՀԿ-ի կողմից պետական ու ՏԻՄ մարմիններին ուղղված տեղեկատվության ստացման հարցումների պատասխանները։

Վերլուծությունը հրապարակվել է «Ուրբանիստա» հարթակում:

Skip to content