Ռազմավարական Ուղղություններ

Ռազմավարական Ուղղություններ

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ

ԻԱԿ-ը Facebook-ում

ԻԱԿ-ը Youtube-ում

ԻՇ հարցուպատասխան․ անիմացիոն տեսանյութեր

2023 թվականի հունվարի 1-ից մարտի 1-ը բոլոր իրավաբանական անձինք պետք է ներկայացնեն իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիր: Հայտարարագիր ներկայացնելու պարտականություն ունեն շուրջ 78000 սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություններ, 11000 ոչ առևտրային կազմակերպություններ։

Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը առանձնացրել է իրական շահառուների վերաբերյալ հիմնական հարցադրումները և Միջազգային մասնավոր ձեռնարկատիրության կենտրոնի (CIPE) աջակցությամբ պատրաստել դրանց պատասխանները ներկայացնող անիմացիոն տեսանյութեր:

Անիմացիոն տեսանյութերը պատրաստվել են Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի կողմից իրականացվող «Կոռուպցիան խաթարում է իրական շահառուների թափանցիկության զարգացումը» ծրագրի շրջանակում՝ Միջազգային մասնավոր ձեռնարկատիրության կենտրոնի (CIPE) աջակցությամբ:

Skip to content