Հրապարակումներ

Հրապարակումներ

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ

ԻԱԿ-ը Facebook-ում

ԻԱԿ-ը Youtube-ում

ԻՆՉՊԵՍ ԼՈՒՍԱԲԱՆԵԼ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԹԵՄԱՆԵՐԸ

Ուղեցույցում հանգամանորեն անդրադարձ է կատարվում քրեական հետապնդում հարուցելու բացառիկ լիազորություն ունեցող ՀՀ դատախազության, ինչպես նաև քրեական գործերով նախաքննություն կատարելու իրավասություն ունեցող մարմինների (ՀՀ ոստիկանութան, ազգային անվտանգության ծառայության, ՀՀ հատուկ քննչական ծառայության, պաշտպանության նախարարության պետական եկամուտների կոմիտեի քննչական ծառայությունների) քրեական գործով մինչդատական վարույթի ընթացքում տեղեկատվության տնօրինման առանձնահատկություններին: 

Ուղեցույցը պատրաստվել և հրատարակվել է «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ-ի կողմից իրականացվող «Տեղեկատվության ազատությունը որպես համայնքային մասնակցության միջոց» ծրագրի շրջանակում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Միջազգային զարգացման գործակալության տրամադրած աջակցությամμ:

Հեղինակներ՝ Սոնա Տռուզյան, Գևորգ Հայրապետյան, Կարապետ Հարությունյան: Երևան 2012

Skip to content