Ծրագրեր

Ծրագրեր

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ

ԻԱԿ-ը Facebook-ում

ԻԱԿ-ը Youtube-ում

Ենթադրամաշնորհային ծրագիր # 13

Ենթադրամաշնորհառու կազմակերպությունը՝ «Հանրային իրազեկման և մոնիտորինգի կենտրոն» ՀԿ

Ենթադրամաշնորհային ծրագրի անվանումը՝ «Կանաչ արդարություն»

Ամփոփ նկարագիր՝

Սույն նախաձեռնությունը միտված է Երևանի Դալմայի այգիների հողօգտագործողների խախտված շահերի պաշտպանությանը, այդ այգիներից մնացած պատմամշակութային ու կանաչ տարածքի պահպանմանը, կոռուպցիայի բացահայտմանը և այդ ամենով հանդերձ՝ մեր կազմակերպության մասնակիցների մասնագիտական գիտելիքների և կարողությունների առավել զարգացմանը: Նախատեսվում է, հավաքագրելով Դալմայի այգիներին առնչվող տեղեկատվությունը, մուլտիմեդիա և GIS գործիքների կիրառմամբ պատրաստել լրագրողական հետաքննական նյութեր, իրազեկել հանրությանն ու լրագրողներին, մասնավորապես անդրադառնալով նրանց իրավունքների պաշտպանության հնարավորությանը, դրանով իսկ նպաստել, որպեսզի պետական այրերը ուշադրություն դարձնեն որոշում կայացնող մարմինների նախկինում թույլ տված սխալներին ու չկրկնեն դրանք հատկապես շրջակա միջավայրին առնչվող որոշումներիր կայացման և հանրային շահերի պաշտպանության համատեքստում։

Գործողությունների ամփոփ նկարագիր՝

Ծրագրի շրջանակում նախատեսվում է հարցումներ իրականացնել տեղեկության ստացման հարցումներ Կադաստրի պետական կոմիտեին, Մարդու իրավունքների պաշտպանին, Երևանի քաղաքապետարանին, ՀՀ կառավարություն, ՀՀ Պաշտպանության նախարարություն, ըստ անհրաժեշտության՝ այլ կողմերի։
Դալմայի այգիների տարածքը կառուցապատման տակ դնելու գործընթացում կիրարկված, ինչպես նաև՝ անտեսված, օրենսդրական դաշտի ուսումնասիրում և վերլուծում:

Ենթադրվող կոռուպցիոն սխեմայի ուրվագծումից հետո կիրականացվեն իրավունքների մասին իրազեկման միջոցառումներ հողօգտագործողների և լրագրողների համար: Արդյունքները կհանրայնացվեն մամուլի ասուլիսների և խնդրո առարկա կարևոր կետերով լրագրողների համար շրջայցի կազմակերպման, ինչպես նաև հետաքննական նյութեր պատրաստելու միջոցով ։ Նախատեսվում էն նաև նախապատրաստել 1-2 դատական գործ, իսկ առաջարկությունների փաթեթը կներկայացվի Երևանի քաղաքապետարանին և Կառավարությանը։

Skip to content