Հրապարակումներ

Հրապարակումներ

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ

ԻԱԿ-ը Facebook-ում

ԻԱԿ-ը Youtube-ում

Հաղորդումներ ազդարարման համակարգով

2020 թ. մայիսի 5-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հարցմամբ դիմել էր պետական կառավարման մի շարք մարմիններ՝ խնդրելով տրամադրել կառույցի ներքին և արտաքին ազդարարման պատասխանատու անձի անունը, զբաղեցրած պաշտոնը և կոնտակտային տվյալները, ինչպես նաև պաշտոնական կայքի այն էջի հղումը, որտեղ ներկայացված են վերոնշյալ տվյալները։ Կառույցներին խնդրել էինք ներկայացնել նաև տվյալներ, թե ներքին և արտաքին ազդարարման քանի դեպք է գրանցվել վերջին մեկ տարվա ընթացքում։

Հարցումներն ուղարկվել են հետևյալ մարմիններ․

  • Վարչապետի աշխատակազմ և նախարարություններ- 13 հարցում,
  • Ոստիկանություն և ՀՀ գլխավոր դատախազություն – 2 հարցում։

Ըստ պաշտոնական պատասխաններում ներկայացված տվյալների՝ վերոնշյալ բոլոր մարմիներն ունեն ներքին և արտաքին ազդարարման համար պատասխանատու անձ և բոլոր կառույցների դեպքում լիազոր անձի մասին տվյալները տեղադրված են պաշտոնական կայքերում։

Ստացված տվյալների համաձայն՝ նախարարություններից միայն Շրջակա միջավայրի նախարարությունում է գրանցվել ազդարարման մեկ հաղորդում (http://www.givemeinfo.am/hy/case/2982/)։ Ֆինանսների նախարարությունում արձանագրվել է մեկ բանավոր հաղորդում, որը սակայն «Ազդարարման համակարգի մասին» ՀՀ օրենքով չի հանդիսացել ազդարարում:

Վարչապետի աշխատակազմի և մյուս նախարարությունների ներքին և արտաքին ազդարարման համակարգի միջոցով վերջին մեկ տարվա ընթացքում որևէ հաղորդում չի գրանցվել։

Մեծ թվով արտաքին ազդարարման հաղորդումներ են գրանցվել ՀՀ գլխավոր դատախազության կողմից (http://www.givemeinfo.am/hy/case/2975/) ։ Արտաքին ազդարարման կարգով 2019 թվականի ընթացքում լիազոր մարմնին ներկայացվել է 188, իսկ 2020 թվականի մայիսի 10-ի դրությամբ՝ 46 հաղորդում։ Սակայն, նշյալ ժամանակահատվածում ներքին ազդարարման կարգով որևէ հաղորդում կրկին չի ներկայացվել։

Skip to content