Հրապարակումներ

Հրապարակումներ

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ

ԻԱԿ-ը Facebook-ում

ԻԱԿ-ը Youtube-ում

ԻԱԿ-ն ամփոփում է 2018 և 2019 թթ.-ի ընթացքում պետական մարմինների ստացած էլեկտրոնային հարցումների քանակական տվյալները

Պետական կառույցներում 2018 և 2019 թթ.-ի ընթացքում ստացած էլեկտրոնային հարցումների քանակի մասին տեղեկատվություն ստանալու նպատակով 2019 թ.-ի հոկտեմբերի 6-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը էլեկտրոնային հարցմամբ դիմել էր 13 պետական կառավարման մարմիններ՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկատվություն այն մասին, թե քանի՞ էլեկտրոնային հարցում է ստացել Ձեր ղեկավարած գերատեսչությունը 2018 և 2019 թթ.-ին՝ ըստ տարիների:
Ուղարկված հարցումները բաշխված էին հետևյալ կերպ.

ՀՀ նախարարություններ – 12 հարցում
ՀՀ Վարչապետի աշխատակազմ – 1 հարցում

Հարցված 13 կառույցներն էլ լիարժեք պաասխանել են հարցմանը:
2018 թ.-ին ամենաշատ հարցումները ստացել է Առողջապահության նախարարությունը (509 հարցում), ամենաքիչը՝ Արտաքին գործերի նախարարությունը (10 հարցում):
2019 թ.-ին ամենաշատ հարցումները ստացել է Էկոնոմիկայի նախարարությունը (593 հարցում), ամենաքիչը՝ Արտաքին գործերի նախարարությունը (56 հարցում):
Էլեկետրոնային հարցումների քանակը բաշխված է հետևյալ կերպ.

        #
Կառույց
2018թ.
2019թ.
Ընդհանուր
 1.
Առողջապահության նախարարություն
509
588
1097
 2.
Էկոնոմիկայի նախարարություն
502
593
1095
 3.
Արդարադատության նախարարություն
346
465
811
 4.
ԿԳՄՍ նախարարություն
252
419
671
 5.
Ֆինանսների նախարարություն
179
219
398
 6.
Վարչապետի աշխատակազմ
130
265
395
 7.
Շրջակա միջավայրի նախարարություն
114
189
303
 8.
Պաշտպանության նախարարություն
117
186
303
 9.

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն

105
135
240
 10.

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

71
160
231
 11.
Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
79
78
157
 12.

Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն

52
60
112
 13.
Արտաքին գործերի նախարարություն
10
56
66
Ընդհանուր՝
2466
3413
5879

2018 և 2019 թթ.-ի ընթացքում ամենաշատ հարցումները ստացել են Առողջապահության նախարարությունը (1097 հարցում), Էկոնոմիկայի նախարարությունը (1095 հարցում) և Արդարադատության նախարարությունը (811 հարցում): Ամենաքիչ հարցումները ստացել է Արտաքին գործերի նախարարությունը (66 հարցում):
Ըստ հարցման պատասխանների՝ ՀՀ պետական կառավարման 13 մարմինները 2018 և 2019 թթ.-ի ընթացքում ստացել են 5879 էլեկտրոնային հարցում, որոնցից 2466–ը ստացել են 2018 թ.-ի ընթացքում, իսկ 3413 հարցումը՝ 2019 թ.-ի:

Skip to content