Հրապարակումներ

Հրապարակումներ

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ

Հետազոտության հիմնական նպատակն է ուսումնասիրել և ներկայացնել Հայաստանում լրագրողների տեղեկություն ստանալու իրավունքի իրացման պրակտիկան՝ բացահայտելով առկա հիմնախնդիրները, խոչընդոտները և առաջարկելով գործնական լուծումներ՝ ուղղված դրանց հաղթահարմանը։
«Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքի ընդունումից 21 տարի անց պետական կառավարման մարմինները դեռևս չգիտեն՝ ինչպես կազմել և հրապարակել օրենքով սահմանված տեղեկություն ստանալու հարցումների վիճակագրությունը։ Կառույցներից ամեն մեկն այն հրապարակում է իր պատկերացումների համաձայն՝ չապահովելով տվյալներ համադրելիություն։ Սա է փաստում ԻԱԿ-ի վերջին հարցումների պատասխանների ամփոփումը։
Սույն փաստաթուղթը ՀՀ Կառավարության հայեցակարգն է, որը համախմբում է կառավարության, քաղաքացիական հասարակության և քաղաքացիների ջանքերը՝ ուղղված ապատեղեկատվության դեմ պայքարին: Այն նախատեսում է ապատեղեկատվության դեմ պայքարի շրջանակը, նպատակը, ժամանակակից մեթոդներն ու գործիքակազմը։

ԻԱԿ-ը Facebook-ում

ԻԱԿ-ը Youtube-ում

Տեղեկատվության ազատության դատական պրակտիկան 2011-2013թ.թ.

2005թ.-ից ի վեր Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնն իրականացնում է տեղեկատվության ազատության իրավունքի դատական պաշտպանության առաքելությունը: Որպես տեղեկատվություն ստանալու իրավունքի պաշտպանության կարեւորագույն երաշխիք` ԻԱԿ-ի ընտրած հիմնական գործիքներից մեկը ռազմավարական դատական գործերի ստեղծումն է: Այսպես, Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը ոչ միայն ՏԱ իրավունքի խախտման դեպքում պաշտպանում է ՏԱ իր իրավունքը, այլ նաեւ իրականացնում է ռազմավարական դատավարություն:

2005-2013թ.թ.-ին ԻԱԿ-ը նախաձեռնել է 41 դատական գործ: Այս գործընթացի շնորհիվ ԻԱԿ-ն աստիճանաբար ձեւավորել է տեղեկատվության ազատության վերաբերյալ դատական նախադեպային դրական պրակտիկա` կանխարգելելով ՏԱ իրավունքի խախտումները, ինչպես նաեւ կրթելով պաշտոնյաներին:

Տեղեկատվության ազատության դատական պրակտիկան 2011-2013թ.թ.

 

Skip to content