Ծրագրեր

Ծրագրեր

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ

Ծրագիրն իրականացվել է Միջազգային մասնավոր ձեռնարկատիրության կենտրոնի (CIPE) կողմից: Այն մեկնարկել է 2023 թվականի հուլիսի 1-ին և ավարտվել 2023 թվականի դեկտեմբերին։
Ծրագիրն իրականացվել է Միջազգային մասնավոր ձեռնարկատիրության կենտրոնի (CIPE) կողմից: Այն մեկնարկել է 2022 թվականի հունիսին և ավարտել 2023 թվականի դեկտեմբերին։
Ծրագրին աջակցում է «Արևելյան գործընկերություն. Բաց դռների դրամաշնորհներ» ենթադրամաշնորհային նախագիծը «ԵՄ-ն բարեվարքության համար» ծրագրի շրջանակներում: Ծրագիրը մեկնարկել է 2023 թ.-ի հունիս 1-ից, ավարտվել է դեկտեմբերին:

ԻԱԿ-ը Facebook-ում

ԻԱԿ-ը Youtube-ում

56. Անձնական տվյալների պաշտպանությունը ՏԻՄ-երի համար

Ծրագիրն իրականացվել է Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության՝ ԳՄՀԸ-ի (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) աջակցությամբ: Ծրագրի տևողութունը՝ 4 ամիս․ 2021 թ. ապրիլի 5-ից օգոստոսի 6-ը:

Ծրագրի նպատակն էր մշակել անձնական տվյալների պաշտպանության ներքին ուղեցույց տեղական մակարդակում աշխատող պաշտոնյաների համար, մշակել տեղեկատվական քարտեր քաղաքացիների համար և կազմակերպել ՏԻՄ համայնքային ծառաողների ուսուցում մշակված ուղեցույցի համաձայն։

Ակնկալվող արդյունքները՝

  • ՏԻՄ-երում ԱՏՊ ներքին ընթացակարգերի և քաղաքականության կատարելագործում,
  • ԱՏՊ-ի վերաբերյալ ՏԻՄ-երի աշխատակազմի կարողությունների և հմտությունների զարգացում,
  • Քաղաքացիների ԱՏՊ-ի վերաբերյալ իրազեկության մակարդակի բարձրացում:
Skip to content