Մեր նպատակն է պաշտպանել տեղեկատվության ազատության սահմանադրական իրավունքը:
Արդեն 22 տարի է ԻԱԿ-ը գործում է Հայաստանում՝ նպաստելով տեղեկատվության ազատության մասին օրենսդրության կիրառմանը, ՀՀ կառավարման համակարգի թափանցիկությանն ու հրապարակայնությանը: 
ԻԱԿ-ը հիմնադրվել է 2001թ.-ի հուլիսի 1-ին:

Մեր նպատակն է պաշտպանել տեղեկատվության ազատության սահմանադրական իրավունքը:
Արդեն 22 տարի է ԻԱԿ-ը գործում է Հայաստանում՝ նպաստելով տեղեկատվության ազատության մասին օրենսդրության կիրառմանը, ՀՀ կառավարման համակարգի թափանցիկությանն ու հրապարակայնությանը: 
ԻԱԿ-ը հիմնադրվել է 2001թ.-ի հուլիսի 1-ին:

Տիկին Լիանա Դոյդոյանը «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ-ի համահիմնադիր և խորհրդի անդամ է 2001 թվականից: Նա կապի կառավարման և ինստիտուցիոնալ զարգացման մեծ փորձ ունի, որն աջակցում և առաջ է տանում ծրագրի և կազմակերպության ռազմավարական նպատակները: Տիկին Դոյդոյանը ղեկավարել է ավելի քան 35 ծրագրեր՝ հիմնական գործառույթներով՝ կարողությունների զարգացում, հանրային մասնակցություն և շահերի պաշտպանություն, հանրային իրազեկման արշավներ, փորձաքննություն և վերապատրաստում, ինչպես նաև մեդիա բովանդակության զարգացում:

Նրա մասնագիտական ​​փորձը ներառում է հետևյալ հիմնական գործունեությունը.

Ամրապնդել ՔՀԿ-ների և կառավարության երկխոսությունը հանրային քաղաքականության վերաբերյալ՝ բարձրացնելու ՔՀԿ-ների կարողությունը՝ ազդելու GOAM օրենսդրության վրա և վերահսկելու քաղաքականության իրականացումը.
Պլանավորել և իրականացնել հաղորդակցության ռազմավարությունը և կառավարության հետ հարաբերությունների պլանը՝ հստակ ձևակերպված նպատակներով, ժամանակացույցերով և արդյունքներով.
Նախագծել և կառավարել ծրագրեր տեղեկատվության հասանելիության, հակակոռուպցիոն մեխանիզմների, բաց կառավարման և ՔՀԿ-ների, լրատվամիջոցների հզորացման վերաբերյալ.
ՔՀԿ-ներին, լրագրողներին և իրավաբանական անձանց տրամադրել շահերի պաշտպանության և խորհրդատվություն ATI-ի, շահառուների սեփականության թափանցիկության վերաբերյալ.
Կազմակերպել և իրականացնել նախագծային միջոցառումներ, հանրային բանավեճեր, մամուլի ասուլիսներ և իրազեկման արշավներ, ներառյալ սոցիալական մեդիայի հետ աշխատանք և այլն:

Տիկին Լիանա Դոյդոյանը Հայաստանում Բաց կառավարման գործընկերության նախաձեռնության գործընթացները խթանող առաջամարտիկներից է: Մասնավորապես, որպես ԲԿԳ հայաստանյան բազմաշահառու աշխատանքային խմբի ակտիվ անդամ, նա նախաձեռնել և իրականացրել է տասնյակ ծրագրեր՝ բարձրացնելու քաղաքացիական ներգրավվածությունը և վերահսկողությունը բարեփոխումներում, որոնք ուղղված են կառավարության գործողությունների և քաղաքականության թափանցիկության և հաշվետվողականության բարելավմանը:

Նրա գործունեությունը ներառում է նաև ՔՀԿ-ների համար տեղեկատվության հասանելիության, կոռուպցիայի դեմ պայքարի, ԲԿԳ, մեդիա գրագիտության և քաղաքացիական ներգրավման գործիքների վերաբերյալ վերապատրաստման դասընթացների մշակում և անցկացում: Նրա ակադեմիական վկայականները ներառում են ժուռնալիստիկայի բակալավրի և մագիստրոսի կոչումներ: Տիկին Դոյդոյանը բազմաթիվ տեղական և միջազգային լրագրողական ասոցիացիաների և կազմակերպությունների անդամ է: Վկայագրված է Ծրագրի կառավարում, տեղեկատվության հասանելիություն և ToT:

Skip to content