Հրապարակումներ

Հրապարակումներ

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ

ԻԱԿ-ը Facebook-ում

ԻԱԿ-ը Youtube-ում

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ

Տեղեկատվության ազատության իրավունքը ՀՀ-ում. օրենսդրական հիմքերը և իրացման մեխանիզմները ուղեցույցը պատրաստվել է դատավորների, դատախազների, քննիչների եւ փաստաբանների համար:  Սույն ուղեցույցը կարող է օգտագործվել որպես ուսումնական ուղեցույց տվյալ բնագավառում տեղեկատվությանը տիրապետող անձանց ուսուցանողների համար, գործնական ուղեցույց տվյալ բնագավառում տեղեկատվությանը տիրապետող անձանց համար:

Ուղեցույցը պատրաստվել և տպագրվել է Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի կողմից ԱՄՆ-ի Պետական դեպարտամենտի հասարակայնության հետ կապերի բμաժնի տրամադրած դրամաշնորհի միջոցներով: Ուղեցույցում արտահայտված կարծիքները, եզրակացություններն ու հետևությունները հեղինակներինն են և պարտադիր չէ, որ արտահայտեն Պետական դեպարտամենտի դիրքորոշումը: Հեղինակ՝ Դավիթ Խաչատուրյան: Երևան 2010

Skip to content