Ծրագրեր

Ծրագրեր

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ

Արցախցի մեդիա ներկայացուցիչների հզորացման ծրագիրը իրականացվում է Լրագրողներ առանց սահմանի (RSF) աջակցությամբ: Այն մեկնարկել է 2023 թվականի նոյեմբերի 15-ին և կավարտվի 2024 թվականի փետրվարի 29-ին։
Ծրագիրն իրականացվում է Միջազգային մասնավոր ձեռնարկատիրության կենտրոնի (CIPE) կողմից: Այն մեկնարկել է 2023 թվականի մարտին և կավարտվի 2024 թվականի փետրվարին։

ԻԱԿ-ը Facebook-ում

ԻԱԿ-ը Youtube-ում

ԱՄՆ ՄԶԳ Հայաստանի Արդարադատության ոլորտի աջակցության ծրագիր

Ծրագիրն իրականացվում է ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության (ՄԶԳ) կողմից «Դիվելոփմենթ Պրոֆեշնլս Ինկ.» կազմակերպության միջոցով։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը պատասխանատու է ծրագրով նախատեսված հաղորդակցման բաղադրիչների համար։ Ծրագիրը մեկնարկել է 2022 թվականի հոկտեմբերին և կավարտվի 2027 թվականի սեպտեմբերին։

Ծրագիրը նախատեսված է աջակցել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը՝ ձևավորելու առավել անաչառ և անկախ արդարադատության համակարգ և բարձրացնելու իրավունքի գերակայության հանդեպ հանրային վստահությունը:

ԱՄՆ ՄԶԳ Հայաստանի Արդարադատության ոլորտի աջակցության ծրագիրն ունի 4 հիմնական նպատակ․

  • ստեղծել դատական վարչարարության և գործերի կառավարման առավել արդյունավետ և գործուն համակարգեր,
  • աջակցել դատական հաստատությունների ինքնակարգավորման ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացմանը,
  • բարելավել իրավական և մասնագիտական կրթությունը,
  • խթանել արդարադատության ոլորտի բարեփոխումների իրականացման վերահսկումը համագործակցային գործողությունների միջոցով։
Skip to content