Ծրագրեր

Ծրագրեր

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ

The project aims to strengthen the capacities and skill sets of media professionals in Armenia on FOI, PDP, and beneficial ownership transparency reforms to investigate and report on matters of public interest
Ծրագիրն իրականացվում է Միջազգային մասնավոր ձեռնարկատիրության կենտրոնի (CIPE) կողմից: Այն մեկնարկել է 2023 թվականի մարտին և կավարտվի 2024 թվականի հունիսին։

ԻԱԿ-ը Facebook-ում

ԻԱԿ-ը Youtube-ում

ԱՄՆ ՄԶԳ Հայաստանի Արդարադատության ոլորտի աջակցության ծրագիր

Ծրագիրն իրականացվում է ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության (ՄԶԳ) կողմից «Դիվելոփմենթ Պրոֆեշնլս Ինկ.» կազմակերպության միջոցով։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը պատասխանատու է ծրագրով նախատեսված հաղորդակցման բաղադրիչների համար։ Ծրագիրը մեկնարկել է 2022 թվականի հոկտեմբերին և կավարտվի 2027 թվականի սեպտեմբերին։

Ծրագիրը նախատեսված է աջակցել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը՝ ձևավորելու առավել անաչառ և անկախ արդարադատության համակարգ և բարձրացնելու իրավունքի գերակայության հանդեպ հանրային վստահությունը:

ԱՄՆ ՄԶԳ Հայաստանի Արդարադատության ոլորտի աջակցության ծրագիրն ունի 4 հիմնական նպատակ․

  • ստեղծել դատական վարչարարության և գործերի կառավարման առավել արդյունավետ և գործուն համակարգեր,
  • աջակցել դատական հաստատությունների ինքնակարգավորման ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացմանը,
  • բարելավել իրավական և մասնագիտական կրթությունը,
  • խթանել արդարադատության ոլորտի բարեփոխումների իրականացման վերահսկումը համագործակցային գործողությունների միջոցով։
Skip to content